Không giới hạn phần trăm danh hiệu Giáo viên đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

5/5 - (2 bình chọn)

Danh hiệu Giáo viên đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở” sẽ không bị khống chế tỷ lệ. Đó chính là một trong rất nhiều điểm mới của dự thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi dự kiến được thông qua tại kỳ họp tháng 5/2021 của Quốc hội (khóa XIV).

Hiện nay, người lao động trong đó có giáo viên để được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” căn cứ theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2003 đã được sửa đổi, bổ sung.

Tại Điều 9Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ở khoản 3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Tại  Điều 21. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của dự thảo Luật thi đua khen thưởng mới quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Trong đó có 2 nội dung thay đổi quan trọng mà mọi người nên biết đó là để đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không nhất thiết phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (hoặc chiến sĩ tiên tiến) như hiện nay và trong dự thảo Luật mới cũng không còn khống chế phần trăm người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (trước đây người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”), mọi người chỉ cần đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và có sáng kiến, giải pháp cải tiến (gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm) được công nhận.

Đây cũng là vấn đề nhiều giáo viên rất quan tâm, băn khoăn, thực tiễn nhiều năm qua sáng kiến kinh nghiệm trong trường phổ thông không mang lại hiệu quả, hy vọng khi thực hiện Luật mới sẽ có những thay đổi bổ sung và không còn tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm để giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” mà sẽ có công cụ khác hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Việc viết sáng kiến kinh nghiệm (nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) nên để được khen thưởng ở những danh hiệu cao hơn như Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh trở lên, hay các Huân, Huy chương…Trong nhiều thay đổi, bổ sung của Luật thi đua khen thưởng hiện hành, còn có tiêu chuẩn mà cán bộ, công, viên chức trong đó có giáo viên và người lao động rất quan tâm là điều kiện, tiêu chuẩn được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, một trong những hình thức khen thưởng danh giá.

Hiện nay, việc tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ dựa vào tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

Tiêu chuẩn về các hình thức thi đua khen thưởng hiện được thực hiện theo quy định tại Luật thi đua khen thưởng năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Khoản 1 Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng quy định về Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục từ 5 năm trở lên;

b) Lập được thành tích đột xuất.”

Hướng dẫn thực hiện điều này, khoản 1 Điều 30 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định:

“1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

c) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên.”b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên.”

Còn tại dự thảo Luật thi đua khen thưởng dự kiến thông qua và dự kiến có hiệu lực từ 2021 thì tại Điều 72. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”:

1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặnghoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 02 lần được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

c) Lập được thành tích đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh hoặc lập được thành tích đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực.

Theo đó tiêu chuẩn để công chức, viên chức (trong đó có giáo viên), người lao động để được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ngoài việc đã đạt Bằng khen cấp bộ, ban, ngành hoặc tỉnh chỉ cần được công nhận 5 năm liên tục đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (trước đây phải 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) mà chỉ cần 2 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 3 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (trong vòng 5 năm).

Đây được coi là điểm mới, mở rộng tiêu chuẩn để mọi người cố gắng phấn đấu có thể đạt bằng khen của Thủ tướng chính phủ một trong những hình thức khen thưởng danh giá mà nhiều người mơ ước, ghi nhận sự cố gắng, cống hiến của mọi người.

Nguồn: Giaoduc.net.vn

Cám ơn bạn đã xem hướng dẫn của chúng tôi tại website:
 www.thutuchanhchinh30s.com
Website của cộng đồng
Hãy chia sẻ trang chúng tôi đến mọi người để cùng tìm hiểu miễn phí tất cả các thủ tục hành chính thông dụng hiện nay.

Có thể bạn quan tâm:

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Bảng lương mới của giáo viên trong năm học mới 2019 – 2020

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*