Góc nhìn cuộc đời xe ôm công nghệ – Sướng hay khổ? Thương hay ghét?

Góc nhìn cuộc đời tài xế xe ôm công nghệ sẽ tổng hợp, phân tích tổng quan về quá trình hành nghề, những giá trị tích cực, tốt đẹp, mang tính nhân văn mà tài xế xe ôm công nghệ đã và đang mang tới cho sự phát triển chung của xã hội. Bên cạnh đó, cũng là những rủi ro, những thử thách mà các tài xế phải đối mặt hằng ngày hằng giờ. Cũng như những tiêu cực, hình ảnh xấu xí, bị lợi dụng, bị biến tướng bởi một số người xấu gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của tài xế xe ôm công nghệ tại Việt Nam.