Thay đổi điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Thay đổi điều kiện cấp giấy phép xây dụng từ năm 2020
4.7/5 - (3 bình chọn)

Luật Kiến trúc 2019 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, quy định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó sửa đổi điều kiện cấp giấy phép xây dựng với nhiều loại công trình.

Cụ thể, sửa đổi điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: “Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành“.

Hiện hành, Luật Xây dựng 2014 quy định “phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt”.

Luật Kiến trúc 2019 cũng thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị” bằng cụm từ “quy chế quản lý kiến trúc” tại khoản 2 Điều 93 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14 và Luật số 35/2018/QH14.

Bên cạnh đó, Luật còn sửa đổi điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị như sau:
  • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.”;

Xem thêm:

Hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng.

Các hướng dẫn liên quan Bất động sản, xây dựng.

Nội dung về quy chế quản lý kiến trúc được quy định tại Điều 14 Luật Kiến trúc 2019.

Luật Kiến trúc 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Nguồn: Luật Kiến trúc 2019.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*