Lĩnh vực Bất động sản – xây dựng

Nơi đâu tập hợp tất cả các bài viết hướng dẫn cách thực hiện các giấy tờ, thủ tục hành chính về lĩnh vực bất động sản – xây dựng:
– Đăng ký, sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng Giấy chứng nhận QSDĐ.
– Thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình (nhà ở, kho xưởng, bến bãi…)
– Thủ tục đăng ký, làm giấy tờ về lĩnh vực Bất động sản, xây dựng khác.

Các thủ tục hiện hành liên quan Bất động sản – xây dựng hiện nay:

  • Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy Chúng nhận Quyền sử dụng đất

Các hướng dẫn mới nhất: